Ford-Airco.jpg

√  Diagnose

√  Lekdetectie

√  Lekreparatie

√  Condensor vervangen

√  Vullen

Beschadigde compressor, Airconditioning functioneert niet meer nadat een lekkage is opgelost of een aircoservice is uitgevoerd

Na het vervangen van airconditioning-onderdelen en ook na een normale aircoservice komt het regelmatig voor, dat de airconditioning ofwel direct na de uitgevoerde werkzaamheden, of korte tijd later niet meer goed functioneert. 

Welk probleem wordt gemeld?
De voertuigen komen in eerste instantie terug met de opmerking van de klant dat de "airco niet meer goed koelt" resp. "dat de airco helemaal niet meer koelt".

Wat nu?
In dergelijke gevallen wordt normaal gesproken eerst de inhoud van het koudemiddelcircuit gecontroleerd. Daarbij wordt vaak vastgesteld dat het systeem onvoldoende koudemiddel bevat. Aangezien afhankelijk van het type installatie tot 10% van het koudemiddel binnen een jaar uit het aircosysteem naar buiten kan diffunderen, of er sprake kan zijn van een lekkage in het systeem, wordt de airconditioning ter controle op lekkages ofwel direct met koudemiddel en een lekzoekadditief gevuld of het systeem wordt met behulp van stikstof gecontroleerd op eventuele lekkages. Afhankelijk van het resultaat wordt dan een ondicht onderdeel van het koudemiddelcircuit vervangen of alleen het filterdrogerelement vernieuwd. Vervolgens wordt de installatie volgens de voorschriften afgetapt en conform de aanwijzingen van de fabrikant gevuld met koudemiddel en olie. 

Als de airconditioning weer in bedrijf wordt genomen, kan het voorkomen dat de compressor geen vermogen meer levert. Wanneer de afgegeven drukwaarden op het servicestation worden bekeken, dan kan worden vastgesteld dat de waarden aan de hoge- en lagedrukzijde nagenoeg identiek zijn. Hierdoor rijst het vermoeden dat of het koudemiddelcircuit bijvoorbeeld bij het expansieventiel een onvoldoende doorstroming heeft of de compressor defect is. 

Eigenaardig genoeg zijn er ook gevallen waarbij tijdens de inlaatcontrole van de airconditioning de hoge- en lagedrukwaarden zich binnen het normale bereik bevinden en alleen de hoeveelheid koudemiddel onvoldoende is, en er pas na het volgens de voorschriften bijvullen van de airconditioning problemen ontstaan. Door het aftappen en opnieuw vullen kunnen vuildeeltjes of metaalslijpsel loskomen en in de regelklep van de compressor of in het expansieventiel/drosselventiel terechtkomen en daardoor storingen veroorzaken.

In het bijzonder wanneer de filterdroger verouderd is of wanneer de installatie onvoldoende gevuld was. Hoe moet er te werk worden gegaan? Bij problemen moet de compressor worden gedemonteerd en de olie worden afgetapt. Wanneer hierbij een 'grijsachtige verkleuring' (bij gebruik van contrastmiddel - grijs-groen of grijs-geel -) van de olie wordt geconstateerd waarin ook kleine metaaldeeltjes aanwezig zijn, moet het koudemiddelcircuit in verband met de vreemde deeltjes volgens de voorschriften worden gespoeld. Het expansieventiel en de filterdroger moeten worden vervangen en het koudemiddelcircuit moet weer volgens de voorschriften worden afgetapt en vervolgens opnieuw worden gevuld met koudemiddel en olie. Daarna zal de installatie weer probleemloos functioneren.

Hierbij bent u dan ook voldoende geinformeerd.

Korte omschrijving van de onderdelen.

Ieder airconditioningsysteem bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

Koudemiddel R134a:
Het koudemiddel neemt beurtelings de aggregatietoestanden vloeibaar en gasvormig aan. De werking ven het airconditioningsysteem wordt bepaald door de faseovergangen, en de afgifte en onttrekking van warmte die daarbij optreden.
R134a heeft een koopunt van:
-27C bij een druk van 0 bar
00 C     bij een druk van 2 Bar
42C  bij een druk van 10 bar 
Door het toepassen van de verschillende drukken is R134a dan ook een geschikt als koelmiddel om warmte op te nemen en af te geven.  
 
 
 • Verdamper: Ingebouwd in het kachelhuis van de autoVerdamper
 • Doel:           Het ontrekken van wearmte uit het interieur

Condensor

 • Condensor: Deze is altijd voor de radiator geplaatst
 • Doel:          Warmte die ontrokken is uit het interieur afgeven aan de buitenlucht

 

 

 • Compressor: CompressorAangedreven door een multi-riem of v-riem of elektrisch
 • Doel:            Comprimeren van het gas tot een hoge druk

 

Blokventiel

 

 • Expansieventiel Geplaatst voor de verdamper. Dit  komen voor in de vorm van een                                    thermostatisch expansieventiel, blokventiel of een orificetube. 
 • Doel:                 Druk verlagen en het koelmiddel laten expanderen.

 

 

 

 
 • Filter/droger: Filter drogerDit kan een los filter dat tussen de leidingen is geplaatst is maar kan ook in de condensor geplaatst zijn
 • Doel:              Verwijderen/drogen van vocht, filteren van slijpdeeltjes. 
 
 
 
 
 
In het circuit zijn nog meer kleinere onderdelen te vinden zoals serviceventielen  druk- en temperatuursensoren. Vergeet ook de condensorventilator, het interieurfilter en de interieurventilator niet. Ook deze zijn zeer belangrijk voor de goede werking van het systeem.

 

 

 

 

 

 

Airco systeem uitleg

Om op effectieve wijze het comfort en de veiligheid te kunnen beïnvloeden dient de airconditioning de volgende vier hoofdfuncties te beheersen.

        1. Lucht drogen  Vooral bij lage buitentemperaturen en hoge relatieve luchtvochtigheid komen beslagen ruiten veelvuldig voor. Het is minder bekend dat de airconditioning in staat is om de lucht te drogen zonder te condenseren. 
 1. Lucht circuleren 
 2. Lucht zuiveren schadelijke stoffen, stuifmeel en pollen. In combinatie met een interieurfilter al of niet koolstofhoudend brengt de airconditioning ook hier op effectieve wijze uitkomst 
 3. Lucht koelen. Voorkomen van warmteopeenhoping. De optimale temperatuur in de auto ligtt tussen de 21C en 250 C. Door gebruik te maken van de recirculatiestand wordt dit proces nog versneld. 

De werking van de airconditioning wordt bepaald  dor de faseovergangen tussen vloeistof en damp en omgekeerd. (verdampen en condenseren). Het kookpunt van een vloeistof kan veranderd worden door de druk te wijzigen. Denk aan een radiateurdop! Deze zorgt er voor dat het kookpunt verhoogd wordt naar bv, 1260

 

De koudemiddelen kringloop: 

Verdampt koudemiddel afkomstig van de verdamper uit het interieur van de auto (Deze is nu gasvormig) wordt in de compressor samengedrukt tot kpudemiddeldamp met hoge druk en temperatuur.

Dit wordt vervolgens (samen met de smeerolie) naar de condensor  getransporteerd. Wanneer deze koudemiddeldamp onder hoge druk en temperatuur door de condensor stroomt wordt de warmte afgegeven aan de veel koelere buitenlucht.

Het koudemiddel condenseert tot een vloeistof met hoge druk en temperatuur. Deze wordt vervolgens getransporteerd door de filterdroger naar het expansieventiel

Het expansieventiel verlaagt de druk van het koudemiddel en laat het in de verdamper stromen waar het verdampt.

Aanbieding € 50,- *

Werkzaamheden,

 • Visuele inspectie.
 • Leeghalen, eventueel lektest (druk en vacuum), vacumeren, olie bij vullen, vullen met R134a.

 • * (inhoud t/m 500 Gram) Elke 100 gr. meer € 7,50 extra. 
 • * UV injecteren € 5,-

Indien het systeem niet gerepareerd kan of mag worden breng ik een klein bedrag in rekening.

Aircodiploma400

interieurfilter

Interieurfilter vervangen

Met een schoon interieurfilter minder allegische reacties, meer frisse lucht.

 klimaservice

Systeemcontrole

Aan de hand van Systeemdrukken en temperatuurmetingen de efficiëntie van de airco vaststellen.

road1

Op weg met een aangenaam klimaat

Alles in orde, systeem afgevuld. Goede reis....