Ford-Airco.jpg

√  Diagnose

√  Lekdetectie

√  Lekreparatie

√  Condensor vervangen

√  Vullen

Vraag en antwoord

FAQs - Vraag en antwoord

Het beslaan vanr ruitenrwordt simpelweg veroorzaakt door vocht uit de lucht dat op de ruiten condenseert. Het gericht gebruiken van de airconditioning biedt in dit geval de oplossing.

In het natte, koude jaargetijde is de lucht over het algemeen vochtig. En door kleding, natte schoenen en jassen brengen wij steeds opnieuw vocht in het interieur van het voertuig. Dit wordt nog eens versterkt door de menselijke adem. En vergeet ook de vloermatten niet! Hier vindt u vaak een behoorlijke plas water die het beslaan van ruiten in de hand werkt. De airconditioninginstallatie droogt de lucht in het interieur en op die manier worden ook de ruiten snel ontwasemd. Dit proces verloopt nog sneller wanneer in aanvang de ‘recirculatie’ stand wordt gekozen.

Hiervoor hoeven slechts een paar kleine stappen te worden uitgevoerd:

 • Airconditioning inschakelen.
 • Luchtstroom uitsluitend op de voorruit richten.
 • Op de recirculatietoets (indien aanwezig) drukken.
 • Ventilator en verwarming op de hoogste stand instellen.

(Schakel de recirculatie na korte tijd uit en stel de ventilatorschakelaar in op de middelste stand.)

Let op:

bij een aantal modellen van verschillende fabrikanten schakelt de airconditioning-automaat het systeem automatisch uit wanneer de buitentemperatuur onder ca. +4 °C daalt.

 • Om beslagen ruiten eerder te ontwasemen.
 • Voor een gezonde omgevingslucht.
 • Om ervoor te zorgen dat de installatie in het voorjaar nog functioneert.

Beslagen ruiten vormen een risico voor de veiligheid. Bij het gebruik van verwarming met ingeschakelde airconditioning wordt de lucht niet alleen verwarmd, maar tegelijkertijd ook gedroogd (zie voor meer informatie: „Waarom beslaan mijn ruiten“). Dit draagt bij aan een gezondere omgevingslucht. Om te   garanderen dat de airconditioningcompressor voortdurend wordt voorzien van olie en dat de dichtingen in het systeem niet uitdrogen, moet de airconditioninginstallatie ook 's winters iedere week gedurende een aantal minuten worden gebruikt. Hierdoor wordt tevens voorkomen dat u in het voorjaar „plotseling“ vaststelt dat de airconditioning niet functioneert.

 • Het meerverbruik is afhankelijk van een groot aantal factoren. Dit kan oplopen tot circa 10 %.

Het meerverbruik is afhankelijk van het type airconditioning, de bedrijfstoestand van het voertuig, de buitentemperatuur en de gebruiksgewoonten van de bestuurder. Een volgend criterium is de onderhoudstoestand van de airconditioninginstallatie. De ontwikkeling in de automobielconstructie heeft ook op dit gebied grote vooruitgang geboekt. Er bestaan airconditioninginstallaties met geregelde of zelfregelende compressors, die afhankelijk van de bedrijfstoestand niet altijd het volledige vermogen hoeven te leveren. Veel airconditioninginstallaties beschikken inmiddels over een automatische temperatuurregeling resp. een volautomatische besturing van de temperatuur en ventilatieschuiven. Deze moderne ontwikkelingen leveren een grote bijdrage aan het zo gering mogelijk houden van het meerverbruik aan brandstof. In het stadsverkeer is het meerverbruik iets hoger dan bij het rijden op de snelweg of op provinciale wegen. Bij een hogere buiten temperatuur wordt van de airconditioning meer koelcapaciteit gevraagd, wat vanzelfsprekend leidt tot een hoger brandstofverbruik. Wie zijn airconditioning vanaf het begin van een rit tot op de plaats van bestemming voortdurend gebruikt, verbruikt meer brandstof dan nodig is. Door het „nakoeleffect“ kan de airconditioning reeds een aantal kilometer voor de plaats van bestemming worden uitgeschakeld (raadpleeg ook het item „Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de airconditioning?“). Slecht of niet onderhouden installaties zorgen er
vaak voor dat klanten opmerken dat hun brandstofverbruik is gestegen. Bij een gebrek aan koudemiddel wordt het koelvermogen van de airconditioning in stand gehouden doordat de compressor vaker en
langer loopt dan gebruikelijk. Hierdoor gaat natuurlijk ook het brandstofverbruik omhoog. Over het algemeen bedraagt het meerver bruik aan brandstof door het gebruik van airconditioning 5 tot 10 %. Dit is
echter betrekkelijk aangezien voertuigen zonder airconditioning bij hoge buitentemperaturen vaak met een geopend schuifdak of met open ramen rijden, waardoor een hogere luchtweerstand ontstaat die
resulteert in een vrijwel even hoog meerverbruik.

 • Wanneer de airconditioning volledig is uitgevallen (bijvoorbeeld bij een kapotte compressor), kunnen de reparatiekosten oplopen tot zo'n 1000 €.

De hoogte van de reparatiekosten is natuurlijk sterk afhankelijk van de aard van het defect, het type voertuig en de uitvoering van de airconditioninginstallatie. Het vervangen van een mechanisch beschadigde compressor vereist bijvoorbeeld dat ook de droger en het expansieventiel (regelventiel) worden vervangen. Om alle verontreinigingen (metaalslijpsel) uit het systeem te verwijderen moet het systeem helemaal worden "doorgespoeld“. Wanneer dit niet gebeurt, kan niet worden gegarandeerd dat er na de reparatie niet opnieuw een storing optreedt. Het vervangen van een verdamper is afhankelijk van het type voertuig behoorlijk arbeidsintensief (demontage van het dashboard) en kan al snel oplopen tot een kostenpost van 1000 €.

 

 • Onvoldoende koeling
 • Verhoogd brandstofverbruik
 • Bijgeluiden
 • Beslagen ruiten
 • Onaangename geur

De bovenstaande punten kunnen stuk voor stuk een teken zijn van een niet goed onderhouden of slecht functionerende airconditioning. Een gebrek aan koudemiddel kan een oorzaak zijn voor onvoldoende koelvermogen (zie ook „Waarom heeft een airconditioninginstallatie onderhoud nodig?“). Een verhoogd brandstofverbruik kan het resultaat zijn van te vaak en te langdurig inschakelen van de airconditioningcompressor (zie ook „Hoeveel brandstof wordt meer verbruikt door de airconditioninginstallatie?“). Geluiden die alleen hoorbaar zijn wanneer de airconditioning is ingeschakeld,
worden meestal veroorzaakt door de compressor of het expansieventiel. Permanent beslagen ruiten zijn vaak een teken dat het interieurfilter is vervuild (zie ook „Waarom beslaan mijn ruiten?“). Een muffe geur kan worden veroorzaakt door bacteriën of schimmels die zich in de verdamper hebben opgehoopt. Ook een verouderd interieurfilter kan de oorzaak zijn van een muffe geur (zie ook „Waarom moet de airconditioninginstallatie regelmatig worden gedesinfecteerd?“ en „Waarom is het noodzakelijk dat het interieurfilter...?“).
Ter voorkoming van verdere schade moet de airconditioninginstallatie onmiddellijk worden gecontroleerd door een gespecialiseerd bedrijf.

 • Door slangen en verbindingen van de systeemonderdelen.

Door de in de airconditioninginstallatie aanwezige slangen en de van dichtingen voorziene afzonderlijke systeem onderdelen kan een klein deel van het koudemiddel door „doorzweten“ ontsnappen. Dit is een natuurlijk proces en kan per jaar oplopen tot 10 % van de totale hoeveelheid. Afdichtingen die voor 100% dicht zijn, zijn door de vereisten   (flexibele leidingen, materiaalkeuze) bij voertuigen niet mogelijk.

 • Schade voor de gezondheid kan zo goed als uitgesloten worden.

Schade voor de gezondheid door koudemiddel dat in het voertuiginterieur ontsnapt, is zeer onwaarschijnlijk. Wanneer door een lekkage (bijvoorbeeld van de verdamper) koudemiddel in het interieur terechtkomt, dan gebeurt dit over het algemeen zeer langzaam. Door de voortdurende toevoer van frisse lucht kan de koudemiddelconcentratie (in volumeprocenten) in het voertuiginterieur bij een lekkage als zeer gering worden beschouwd. Alleen in uiterst zeldzame situaties zoals wanneer de lucht in het voertuig langere tijd circuleert zonder toevoer van frisse lucht en wanneer koudemiddel in grote hoeveelheden vrijkomt, kunnen problemen met de gezondheid door een gebrek aan zuurstof niet geheel worden uitgesloten.

 • Een normale aircoservice duurt over het algemeen ongeveer 1 uur.

Bij een airconditioninginstallatie zonder defecten en waar op de klant niets heeft aan te merken, neemt de onderhoudsbeurt ongeveer 1 uur in beslag.

 • De kosten zijn afhankelijk van het land, de betreffende regio en de plaatselijke concurrentie. Daarnaast is het om afhankelijk van de economische omstandigheden (uurtarief, enzovoort) een concurrerende prijs aan te bieden.

’s Zomers:

 • In de schaduw parkeren. 
 • Voor het rijden: deuren korte tijd geopend laten.
 • Aan het begin van de rit: airconditioning en ventilatie op maximaal.
 • De eerste minuten met geopend raam/schuifdak rijden.
 • Binnentemperatuur niet lager instellen dan 22 °C.

Op zonnige dagen moet het voertuig zoveel mogelijk in de schaduw worden geparkeerd. De binnentemperatuur kan anders oplopen tot maar liefst 60 °C. Om de hittestuwing in het voertuig kwijt te raken, laat u voordat u in de auto gaat zitten de deuren korte tijd open staan. Om een zo snel mogelijke afkoeling te realiseren, stelt u de airconditioning op het maximale koelvermogen in en zet u de ventilatie op de hoogste stand. Hierbij hoeft de luchtstroom niet direct op de passagiers te worden gericht. Het afkoelen wordt versneld door de lucht korte tijd te laten recirculeren. Wanneer het raam of schuifdak in de eerste minuten na het begin van de rit wordt geopend, zorgt dit voor een snellere luchtverversing en daardoor
voor een snellere afkoeling van het interieur. „Tocht“ moet hierbij worden voorkomen. Grote temperatuurverschillen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen (verkoudheid). In de praktijk is een temperatuurverlaging van 5 à 7° en een „minimumtemperatuur“ van 20 à 22 °C het meest comfortabel.

’s Winters:

 • Airconditioning inschakelen.
 • Luchtstroom uitsluitend op de voorruit richten.
 • Op de recirculatietoets (indien aanwezig) drukken.
 • Ventilator en verwarming op de hoogste stand instellen.

Om warme, droge lucht te verkrijgen en beslagen ruiten zo snel mogelijk te ontwasemen, moet de  airconditioning voor het begin van de rit worden ingeschakeld en moet de luchtstroom op de voorruit worden gericht. Om niet nog meer vochtige lucht in het voertuiginterieur te laten binnendringen, moet korte tijd worden gekozen voor luchtrecirculatie. Wij raden u aan de zowel de ventilator als de verwarming op de hoogste stand in te stellen. De recirculatie moet na korte tijd weer worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen is het voldoende wanneer de ventilator na het ontwasemen van de ruiten op de middelste stand wordt ingesteld. De airconditioning kan vervolgens worden uitgeschakeld.

Let op: bij een aantal modellen van verschillende fabrikanten schakelt de airconditioning-automaat het systeem automatisch uit wanneer de buitentemperatuur onder ca. +4 °C daalt. Luchtcirculatie in combinatie met ingeschakelde airconditioning en een op de voorruit gerichte luchtstroom is niet bij ieder voertuig mogelijk. 

Aanbieding € 50,- *

Werkzaamheden,

 • Visuele inspectie.
 • Leeghalen, eventueel lektest (druk en vacuum), vacumeren, olie bij vullen, vullen met R134a.

 • * (inhoud t/m 500 Gram) Elke 100 gr. meer € 7,50 extra. 
 • * UV injecteren € 5,-

Indien het systeem niet gerepareerd kan of mag worden breng ik een klein bedrag in rekening.

Aircodiploma400