Ford-Airco.jpg

√  Diagnose

√  Lekdetectie

√  Lekreparatie

√  Condensor vervangen

√  Vullen

Vraag en antwoord

FAQs - Vraag en antwoord
 • Mechanisch aangedreven compressor
 • Aantal verbindingselementen
 • Flexibele slangleidingen in plaats van onbuigzame verbindingen
 • Steeds veranderende bedrijfsomstandigheden

De airconditioning van een auto functioneert net als de koelkast bij u thuis volgens het principe van een warmtepomp. In beide gevallen wordt met behulp van een compressor koudemiddel door het gesloten systeem gepompt. Dit onttrekt warmte aan de te koelen binnenruimte en voert de warmte naar buiten af.
In tegenstelling tot de koelkast, waarvan de compressor elektrisch wordt aangedreven, wordt de airconditioning in een voertuig mechanisch aangedreven via een V-snaar of multisnaar. De afzonderlijke componenten van het koelsysteem bevinden zich bij een koelkast dicht bij elkaar en zijn meestal met elkaar verbonden door middel van koperen leidingen met slechts een klein aantal verbindingselementen. In een auto zijn de leidingen daarentegen aanzienlijk langer. In verband met de aard van de constructie
worden ook flexibele slangleidingen gebruikt. Er zijn aanmerkelijk meer verbindingselementen. Doordat de koelkast op één plaats wordt gebruikt, de bedrijfsomstandigheden(omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, in-/uitschakelfasen) slechts zelden veranderen en de leidingen van metaal zijn, gaat er slechts een minimum aan koudemiddel verloren. Op basis van het materiaal van de leidingen en het geringe aantal verbindingselementen kan er slechts een zeer geringe hoeveelheid vocht in het systeem binnendringen.
Daardoor is het systeem onderhoudsvrij, hoewel ook koelkasten vaak zijn voorzien van een drogerelement.

 • Een airco „-check“ en „-test“ omvatten de controle van bepaalde parameters, zonder het vervangen van koudemiddel.
 • Een airco „-service“ en „-onderhoud“ omvatten een complete controle, inclusief het vervangen van koudemiddel en diverse onderdelen.

De vraag wat een „check“, een „service“, enzovoort is, wordt altijd weer gesteld. Helaas bestaan hiervoor nog geen uniforme definities binnen de markt. De begrippen „check“ en „test“ kunnen evenals „service“ en „onderhoud“ als gelijk worden beschouwd.

Een „check“ resp. „test“ moet jaarlijks worden uitgevoerd en dient ter controle van belangrijke parameters, zoals hoge druk, lage druk en uitstroomtemperatuur bij de middelste ventilatieroosters. Aan de hand hiervan kan een algemeen oordeel worden gegeven omtrent de toestand van de airconditioning en ernstige storingen kunnen eventueel direct worden herkend. Hierbij moet in ieder geval het interieurfilter worden gecontroleerd resp. vervangen. Daarnaast omvat een „check“/„test“ een visuele controle van alle relevante en eenvoudig toegankelijke componenten van het aircosysteem.

 

Een „service“ resp. „onderhoud“ moet iedere 2 jaar worden uitgevoerd en dient als een grondige controle van het complete aircosysteem. Hierbij worden tevens hoge en lage druk, de uitstroomtemperatuur en het interieurfilter gecontroleerd resp. vervangen. Bovendien worden alle relevante componenten  gecontroleerd. Het koudemiddel wordt vervangen en indien nodig wordt een contrastmiddel in het systeem ingebracht. Vervolgens worden alle componenten en verbindingselementen op lekkage gecontroleerd. Ook de droger resp. accumulator moet na 2 jaar worden vervangen (zie hieromtrent ook „Waarom moet de filterdroger worden vervangen?“ en „Zijn er uitzonderingen op het 2-jarige vervangingsinterval?“).

TIP:
Let op de vorming van ongewenste geuren in het voertuiginterieur. Regelmatig desinfecteren van de verdamper resp. de ventilatiekanalen werkt preventief!

 

 • De voertuigfabrikant schrijft de vervanging niet voor en het voertuig bevindt zich nog in de garantieperiode
 • Filter/droger en condenser vormen een vaste eenheid
 • Bovengemiddelde tijdsinvestering
 • Airconditioninginstallatie is lek

In een aantal specifieke gevallen bestaan er uitzonderingen die het rechtvaardigen af te zien van het 2-jarige vervangingsinterval van de filter/droger of accumulator:

Wanneer een voertuig zich nog in de garantieperiode van de fabrikant bevindt en deze het vervangen van de droger/accumulator met bepaalde intervallen niet voorschrijft, dan kan bij een reguliere aircoservice worden afgezien van het vervangen. Dit dient echter te gebeuren in samenspraak met de klant resp. de voertuigfabrikant. Bij een klein aantal voertuigen vormen de filter/droger en de condensor een niet te scheiden en vervangen eenheid. In dit geval is het op basis van de enorme arbeids- resp. kostenfactor niet noodzakelijk om de complete eenheid om de 2 jaar te vervangen. Dit geldt ook voor een beperkt aantal voertuigtypen, waarbij het vervangen van de accumulator of filter/droger gepaard gaat met een bovengemiddeld grote hoeveelheid arbeidsuren. Hierbij moet worden overlegd en afgewogen in hoeverre een 3- of 4-jarig vervangingsinterval voldoende is. Wanneer blijkt dat het aircosysteem lek is en geen koudemiddel meer aanwezig is, moet de filter/droger of accumulator in ieder geval worden vernieuwd, ook wanneer deze nog geen 2 jaar oud is (zie hieromtrent ook „Waarom moet de filter/droger worden vervangen?").

TIP:
Door jaarlijks, langduriger te vacumeren kan bij bovengenoemde „probleemgevallen" het vervangen van de filter/droger of accumulator worden uitgesteld.

Aanbieding € 50,- *

Werkzaamheden,

 • Visuele inspectie.
 • Leeghalen, eventueel lektest (druk en vacuum), vacumeren, olie bij vullen, vullen met R134a.

 • * (inhoud t/m 500 Gram) Elke 100 gr. meer € 7,50 extra. 
 • * UV injecteren € 5,-

Indien het systeem niet gerepareerd kan of mag worden breng ik een klein bedrag in rekening.

Aircodiploma400