Ford-Airco.jpg

√  Diagnose

√  Lekdetectie

√  Lekreparatie

√  Condensor vervangen

√  Vullen

 checkDe vraag wat een „check“, een „service“, enzovoort is, wordt altijd weer gesteld. Helaas bestaan hiervoor nog geen uniforme definities binnen de markt. De begrippen „check“ en „test“ kunnen evenals „service“ en „onderhoud“ als gelijk worden beschouwd. Ik hanteer het volgende.

 

Een airco „-check“ en „-test“ omvatten de controle van bepaalde parameters, zonder het vervangen van koudemiddel.

Een "check“ cq. "test“ kan jaarlijks worden uitgevoerd en dient ter controle van belangrijke parameters, zoals hoge druk, lage druk en en uitstroomtemperatuur van de middelste ventilatieroosters. Aan de hand hiervan kan een algemeen oordeel worden gegeven omtrent de toestand van de airconditioning en ernstige storingen kunnen eventueel direct worden herkend. Hierbij kan tegelijkertijd het interieurfilter worden gecontroleerd resp. vervangen. Daarnaast omvat deze "check“ cq. "test“ een visuele controle van alle relevante en eenvoudig toegankelijke componenten van het aircosysteem. 

TIP: Let op de vorming van ongewenste geuren in het voertuiginterieur. Regelmatig desinfecteren van de verdamper resp. de ventilatiekanalen werkt preventief!

Een airco „-service“ en „-onderhoud“ omvatten een complete controle, inclusief het vervangen van koudemiddel en diverse onderdelen.

Een „service“ cq. „onderhoud“ kan iedere 2 á 3  jaar worden uitgevoerd en dient als een grondige controle van het complete aircosysteem. Hierbij worden tevens hoge en lage druk, de  uitstroomtemperatuur en het interieurfilter gecontroleerd resp. vervangen. Bovendien worden alle relevante componenten gecontroleerd. Het koudemiddel wordt vervangen en indien nodig wordt een contrastmiddel in het systeem ingebracht. Vervolgens worden alle componenten en verbindingselementen op lekkage gecontroleerd. Ook de droger of accumulator moet na 2 á 3 jaar worden vervangen (zie hieromtrent ook „Waarom moet de filterdroger worden vervangen?“ en „Zijn er uitzonderingen op het 2 á 3 jarige vervangingsinterval?“).

 

Aanbieding € 50,- *

Werkzaamheden,

  • Visuele inspectie.
  • Leeghalen, eventueel lektest (druk en vacuum), vacumeren, olie bij vullen, vullen met R134a.

  • * (inhoud t/m 500 Gram) Elke 100 gr. meer € 7,50 extra. 
  • * UV injecteren € 5,-

Indien het systeem niet gerepareerd kan of mag worden breng ik een klein bedrag in rekening.

Aircodiploma400