Een airco „-check“ en „-test“ omvatten de controle van bepaalde parameters, zonder het vervangen van koudemiddel.

Een "check“ cq. "test“ kan jaarlijks worden uitgevoerd en dient ter controle van belangrijke parameters, zoals hoge druk, lage druk en en uitstroomtemperatuur van de middelste ventilatieroosters. Aan de hand hiervan kan een algemeen oordeel worden gegeven omtrent de toestand van de airconditioning en ernstige storingen kunnen eventueel direct worden herkend. Hierbij kan tegelijkertijd het interieurfilter worden gecontroleerd resp. vervangen. Daarnaast omvat deze "check“ cq. "test“ een visuele controle van alle relevante en eenvoudig toegankelijke componenten van het aircosysteem. 

TIP: Let op de vorming van ongewenste geuren in het voertuiginterieur. Regelmatig desinfecteren van de verdamper resp. de ventilatiekanalen werkt preventief!