Service op afspraak Ma - Vrij vanaf 18:00 uur, Zat vanaf 09:00 uur

Na het vervangen van airconditioning-onderdelen en ook na een normale aircoservice komt het regelmatig voor, dat de airconditioning ofwel direct na de uitgevoerde werkzaamheden, of korte tijd later niet meer goed functioneert.

Welk probleem wordt gemeld?

De voertuigen komen in eerste instantie terug met de opmerking dat de "airco niet meer goed koelt" resp. "dat de airco helemaal niet meer koelt".

Wat nu?

In dergelijke gevallen wordt normaal gesproken eerst de inhoud van het koudemiddelcircuit gecontroleerd. Daarbij wordt vaak vastgesteld dat het systeem onvoldoende koudemiddel bevat. Aangezien afhankelijk van het type installatie tot 10% van het koudemiddel binnen een jaar uit het aircosysteem naar buiten kan diffunderen, of er sprake kan zijn van een lekkage in het systeem, wordt de airconditioning ter controle op lekkages ofwel direct met koudemiddel en een lekzoekadditief gevuld of het systeem wordt met behulp van stikstof gecontroleerd op eventuele lekkages. Afhankelijk van het resultaat wordt dan een ondicht onderdeel van het koudemiddelcircuit vervangen of alleen het filterdrogerelement vernieuwd. Vervolgens wordt de installatie volgens de voorschriften afgetapt en conform de aanwijzingen van de fabrikant gevuld met koudemiddel en olie.

Als de airconditioning weer in bedrijf wordt genomen, kan het voorkomen dat de compressor geen vermogen meer levert. Wanneer de afgegeven drukwaarden op het servicestation worden bekeken, dan kan worden vastgesteld dat de waarden aan de hoge- en lagedrukzijde nagenoeg identiek zijn. Hierdoor rijst het vermoeden dat of het koudemiddelcircuit bijvoorbeeld bij het expansieventiel een onvoldoende doorstroming heeft of de compressor defect is.

Eigenaardig genoeg zijn er ook gevallen waarbij tijdens de inlaatcontrole van de airconditioning de hoge- en lagedrukwaarden zich binnen het normale bereik bevinden en alleen de hoeveelheid koudemiddel onvoldoende is, en er pas na het volgens de voorschriften bijvullen van de airconditioning problemen ontstaan. Door het aftappen en opnieuw vullen kunnen vuildeeltjes of metaalslijpsel loskomen en in de regelklep van de compressor of in het expansieventiel/drosselventiel terechtkomen en daardoor storingen veroorzaken.

In het bijzonder wanneer de filterdroger verouderd is of wanneer de installatie onvoldoende gevuld was. Hoe moet er te werk worden gegaan? Bij problemen moet de compressor worden gedemonteerd en de olie worden afgetapt. Wanneer hierbij een 'grijsachtige verkleuring' (bij gebruik van contrastmiddel - grijs-groen of grijs-geel -) van de olie wordt geconstateerd waarin ook kleine metaaldeeltjes aanwezig zijn, moet het koudemiddelcircuit in verband met de vreemde deeltjes volgens de voorschriften worden gespoeld. Het expansieventiel en de filterdroger moeten worden vervangen en het koudemiddelcircuit moet weer volgens de voorschriften worden afgetapt en vervolgens opnieuw worden gevuld met koudemiddel en olie. Daarna zal de installatie weer probleemloos functioneren.

Hierbij bent u dan ook voldoende geinformeerd.

Zoeken naar handige tips door een woord in te typen, De informatie verschijnt onder het zoekveld.

Flexibel

  • in de avond en zaterdag 
  • Korte tijd tussen afspraak en service
  • Direct een advies

Ondersteuning

Aircoservice en reparatie

Snelle links Links

Connect

Aircoreparatieschoonebeek.